2013-03-01 14:14
Anna Z Ek


Södertörnsleden skjuts upp i fem år

Bygget av den viktiga Södertörnsleden skjuts upp i över fem år. Nu rasar Södertörnskommunerna mot beslutet.
– Ett oerhört negativt besked, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M) (bilden), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

I flera år har Södertörnsleden planerats och i år skulle bygget sättas i gång. Nu ändrar sig Trafikverket och begär hos regeringen att få göra om planeringen.

– Jag är kritisk till hur Trafikverket har hanterat ärendet. Det här riskerar att få stora konsekvenser för hela Södertörn, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Han får medhåll av kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

– En skandal, säger Martina Mossberg (M).

Enligt Trafikverket är den nya tidsplanen att bygget kan starta först om fem år.

– Får vi inte Södertörnsleden är det otroligt många bostadsområden som inte kan bli verklighet och vi har ett stort behov av fler bostäder, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Totalt handlar det om cirka 12 000 bostäder som hotas, bland annat i Flemingsberg, Storängen och Vistaberg. Därtill kommer nya arbetsplatser. De nya bostäderna har också varit argument från kommunens sida i diskussionerna kring Spårväg Syd.

– Nu hotas bostäderna och då även Spårväg Syd. Jag blir allvarligt oroad över hur Huddinge kommer att se ut, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Beslutet får konsekvenser också för Haninges del.

– Det tryck som finns på Stockholm gör att bostadsbyggande och företagsetableringar nog kommer i alla fall, men det innebär svårigheter för både företagen och människor med de köer som tillkommer. Skulle Ikea etablera sig vid Globen blir det inte bättre, säger Martina Mossberg.

De nuvarande planerna kring leden har tagits fram i omgångar sedan 1990-talet och består av flera delsträckor utan redovisning av samlade bedömningar, menar Trafikverket. Man hänvisar till dagens lagstiftning som ställer krav på en sammanhållen process.

– Att Trafikverket kommer på det här nu är riktigt, riktigt illa. Det borde de ha kommit på för flera år sedan. Trafikverket har anställt rätt personal för projektet och vi har väntat varje vecka på att regeringen ska behandla det hela, säger Martina Mossberg.

Enligt Trafikverket är omprövningen ett sätt att snabbare komma fram till en lösning. Ulrika Honauer, ställföreträdande regionchef på Trafikverket, förklarar att Södertörnsleden består av tre delar och att alla tre är överklagade hos regeringen.

– De har legat där i ett och ett halvt år. Vi inser att vi kommer att hamna i långdragna rättsprocesser och det har vi inte tid med – vi vill komma i gång, säger hon.

Ulrika Honauer menar att förutsättningarna har förändrats och att planerna som finns är gamla.

– Vi ska nu göra en samlad bedömning för alla tre sträckningarna. Vi vet att många som bor där har hoppats på en snabbare lösning, men vi är övertygade om att det här är det bästa beslutet, säger hon.

Naturskyddsföreningen i Huddinge är en av dem som har överklagat Södertörnsleden till regeringen, och välkomnar nu Trafikverkets beslut.

– Vi hoppas nu att det blir en stor förändring som innebär förbättringar för miljön. Det vore fantastiskt om det blev en tunnel hela sträckan, säger Birgitta Andersson vid Naturskyddsföreningen.

  FAKTA

12 500 bostäder hotas

Södertörnsleden är en tvärförbindelse som ska binda samman E4/E20 vid Vårby med väg 73 vid Jordbro.

5 500 bostäder i Flemingsberg, 3 000 i Storängen och cirka 4 000 i Glömsta riskerar att inte bli av till följd av förseningen av Södertörnsleden.

Den röda linjen på kartan är den tidigare planerade Södertörnsleden. Den blå linjen är Spårväg Syd.

Källa: Huddinge kommun