2015-11-11 11:00


Nya lägenheter riskerar stoppas

Det ska ha byggts 16 700 nya bostäder på Östermalm inom 15 år.

Men många byggen stöter på patrull, skjuts upp eller ställs in.

Nu är 700 lägenheter vid Västra Valhallavägen i fara då länsstyrelsen kan stoppa projektet.

Till år 2030 planeras 140 000 nya bostäder i Stockholm.

16 700 av dessa kan byggas i Östermalms stadsdelsområde enligt Stockholms stads prognos för ”bostadspotentialen”.

Just nu finns det drygt 10 000 bostäder i planerings- eller programfas hos stadsbyggnadskontoret.

Men Lokaltidningen Mitt i:s genomgång av de byggen som planeras visar att många projekt redan har blivit försenade med flera år, jämfört med den första prognosen.

Enligt Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, finns det mängder av orsaker till att projekten tagit längre tid än beräknat.

Lokal opinion, synpunkter från länsstyrelsen och byggherrars skiftande intresse är exempel.

– Vi har jobbat under flera år på att bli mer effektiva och försöker påverka det vi kan påverka. Men ibland kanske det också är tidsplaner som är för optimistiska, säger han.

Dessutom hänger flera projekt, löst då länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen upphävt flera detaljplaner.

Nu är även projektet Västra Valhallavägen i farozonen. Där har staden tagit fram ett programförslag för bland annat 700 bostäder. Länsstyrelsen har redan varnat för att det är för dåliga luftvärden i området, som kan bli värre om man bygger mer.

Stadsbyggnadskontoret har därför tagit fram nya luftundersökningar utifrån siffror från trafikkontoret. Enligt dessa kommer luften att vara tillräckligt bra till 2025. Då hoppas staden att området är klart och att folk kan börja flytta in.

Anser länsstyrelsen att stadens prognoser ser bra ut kan ett detaljplanearbete börja våren 2016 (något som skulle ha påbörjats i slutet av 2014). Säger länsstyrelsen nej, kan hela projektet tillfälligt läggas ner.

– Det kan bli så om de säger absolut nej. Då kan vi tvingas vänta på att det blir bättre luft innan vi går vidare med planerna, säger Nikara Movafaghi, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Staden har nyligen höjt bostadsbyggnadsmålen från tidigare redan höga nivåer. Nu ska 7 000 detaljplaner antas varje år.

Enligt Niklas Svensson har stadsbyggnadskontoret bara i år anställt 25–30 nya handläggare för att mäkta med det ökade antalet projekt. De nya handläggarna har ett svårt jobb framför sig där ett allt trängre Stockholm gör det svårare att få igenom byggplaner.

– Det finns inga enkla projekt i Stockholm och det blir inte lättare. Att jobba på ett tidigt skede med dialog med närboende, byggherrar och länsstyrelsen tror jag är en förutsättning för att klara av det här, säger Niklas Svensson.


FAKTA

Här planeras byggen

Lappkärrsberget: 742 bostäder

Albano: 1 000 bostäder

Roslagstull: 860 bostäder

KTH: 668 bostäder

Centrala Östermalm: 85 bostäder

Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen: 12 000 bostäder (1 500 inflyttade)

Gärdet: 938 bostäder

Källa: Stadsbyggnadskontoret