2015-11-15 11:39
Sara Flodin


Lindhagen kan få ett 15-våningshus

Ett 15-våningshus med 52 lägenheter. Det kan bli verklighet vid Shellmacken på Lindhagens­gatan.

Det är en rad remissvar till stadsbyggnadskontoret som avslöjar de högtflygande planerna. Staden har frågat flera myndigheter om hur säkert det skulle vara att bygga ett 15-våningshus med 52 lägenheter på tomten intill Shellmacken vid Lindhagensgatan.

På platsen ligger Securitas nyrenoverade kontor men längst sydost har det länge varit tal om bostäder.

I dokumenten från Stockholms stad framgår att byggnaden föreslås få en ”högre sockelvåning med lokaler och en mindre bostadsgård ovanpå”. Till det hör det högre punkthuset, – 15-våningshuset – med en ”större terrass för de boende”.

De myndigheter som hittills fått tycka till är Stockholms brandförsvar, miljöförvaltningen och Stadsmuseet. För att bygga ett hus på platsen behövs det, som första steg, en markanvisning från exploateringskontoret. Inget sådant arbete är inlett, enligt staden.

Ingen av myndigheterna har svarat med några konkreta skäl, varken kulturella eller när det gäller säkerhet som skulle göra det omöjligt att bygga. Men man betonar att det behöver utredas vidare.

Anders Lif är bostadsutvecklare på företaget Areim som förvaltar fastigheten.

– Man kan bara kort säga att det är ett arbete som pågår. Det finns varken en konkret plan eller något som ska hända i nuläget, ­säger han och betonar att det är mycket tidigt i processen.

– Det är många pussel­bitar som ska på plats, men det finns idéer.