Gratulationer Bebisfoto

Gratis fotografering och publicering!

TORSDAGAR
Danderyds BB Hotell
Dagrummet på Plan 3
kl 10-12Karolinska BB
Norrbacka byggnaden i entrén
kl 13-14.30

FREDAGAR

Danderyds BB
Hus 14 Plan 6
intill Auroramottagningen
Kl 10-11Huddinge Sjukhus
Plan 7 i korridorren intill K77
Kl 12.30 – 13.30

Södersjukhuset
Entrén
Kl 15.00 – 16.00

Du kan köpa kopior på plats eller mejla din beställning till bebisfoto@gmail.com
För mer information se www.bebisfoto.se